29 พฤษภาคม 2565 สหวิทยาเขตสตึก ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดำเนินการจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตสตึก เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
29 พฤษภาคม 2565 สหวิทยาเขตสตึก ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดำเนินการจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตสตึก เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved