ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาประดุจดังดวงแก้วของมนุษย์

คำขวัญโรงเรียนสตึก

"ซื่อสัตย์ สุจริต คบมิตรที่ดี รักเรียน รักศักดิ์ศรี กตัญญู รู้คุณ"

                  **ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566**

                  คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> ระดับชั้น ม.1 – ม.6  >> https://drive.google.com/file/d/1rXaFy4pTtBe6kVIt6eXrEApTIcPFHUjZ/view?usp=sharing

                ประกาศโรงเรียนสตึก #รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>> 

https://drive.google.com/…/1sOLGUgsf9shUTwontlS9SE05DN9…

ลิงค์ใบสมัครนักเรียน ม.1 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSesYs6Lr3aeAB…/viewform

ลิงค์ใบสมัครนักเรียน ม.4 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfCVuE1fkT62R…/viewform

                                    ประกาศโรงเรียนสตึก #รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/…/1sOLGUgsf9shUTwontlS9SE05DN9..

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ Aerosoft มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้นักเรียน โรงเรียนสตึก โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางปฏิญญา จันทร์สระบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา โครงการ “Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้านบาท” จากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ทุนๆ ละ 5,000 บาท มอบทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 5,000 บาท และมอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนมูลค่า 5,571 บาท รวมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาจำนวน 40,571 บาท ในการนี้ โรงเรียนสตึก ขอขอบคุณบริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ที่ได้จัดโครงการที่ดีเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการกีฬาให้แก่นักเรียน และโรงเรียน มา ณ ที่นี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ Aerosoft มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้นักเรียน โรงเรียนสตึก โดยมีนางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางปฏิญญา จันทร์สระบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา โครงการ “Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้านบาท” จากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ทุนๆ ละ 5,000 บาท มอบทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 5,000 บาท และมอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนมูลค่า 5,571 บาท รวมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาจำนวน 40,571 บาท ในการนี้ โรงเรียนสตึก ขอขอบคุณบริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ที่ได้จัดโครงการที่ดีเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการกีฬาให้แก่นักเรียน และโรงเรียน มา ณ ที่นี้

11 Views

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนสตึกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ผู้เรียนได้มาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีมีคุณธรรมนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ติดต่อเรา

โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ที่อยู่

เลขที่ 123 ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์: 044-681124
โทรสาร: 044-681122

ช่องทางอื่นๆ

E-mail: admin@satuk.ac.th
Facebook: www.facebook.com/stukschoolspm.32

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved