วันที่ 3-14 ตุลาคม 2565 การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึก โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 3-14 ตุลาคม 2565 การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึก โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved