วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมรักการอ่านโดยมี นางกัญญา คู่กระสัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแด่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยงานห้องสมุดโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมรักการอ่านโดยมี นางกัญญา คู่กระสัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแด่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยงานห้องสมุดโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved