นางภคมน  ดวงเข็ม
นางภคมน ดวงเข็ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
คบ.
คณิตศาสตร์
คุรุศาสตรบัณฑิต
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
คม.
การบริหารการศึกษา
คุรุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved