นางสาวพัชรวรรณ บัวแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ: ครูอัตราจ้าง
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ภาษาญี่ปุ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved