นายเดชา​ เขต​กลาง​
นายเดชา​ เขต​กลาง​
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ไม่มีวิทยฐานะ
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/เอก
คณะ
มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์​บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ​
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศิลปศาสตร์​มหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ​
บัณฑิตวิทยาลัย​
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved