ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 36  ปีการศึกษา 2563  สนามสอบโรงเรียนสตึก

ผลสอบการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่ทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
https://drive.google.com/file/d/1kjepT_6NpGSQ-ON-PYCu9fEP2cz0VQFq/view?usp=sharing

ผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาโรงเรียนสตึก https://drive.google.com/file/d/1KsphT6mg6pj1cGAdY48cla2_gcJrcS4R/view?usp=sharing

ผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประเภททีม
https://drive.google.com/file/d/1PhoIaZvZRreDcI0rGienFM0k0YjT2ApZ/view?usp=sharing

ผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่ทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์https://drive.google.com/file/d/1ez6gw8tJasCSTEVZYNn2nz2lP1iBxsdo/view?usp=sharing

ผลการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ประเภท นักเรียนโรงเรียนสตึก
https://drive.google.com/file/d/1oPy574ZwXzgS3-xGLUmGQAi-RPXuo_8w/view?usp=sharing

เกียรติบัตรการข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/file/d/156k9xeyVCdj6VXwFA0_IL0FX6yK_n8Aa/view?usp=sharing

เกียรติบัตรการข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/file/d/1_yfrO2nNKqwQGPeltbR9xqbB1nW-NNkl/view?usp=sharing

เกียรติบัตรครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์https://drive.google.com/file/d/16u0FcgRbns2gvLropwvWOx3tFwRw7Di6/view?usp=sharing

741 Views
Print Friendly, PDF & Email

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved