การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ:
การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓

1.ระเบียบการสอบ คลิกดูรายละเอียด ครับhttps://drive.google.com/file/d/1bkXX_q1wITLvs30wd1UxhfvfR7WiHFbZ/view?usp=sharing

2.คลิกสมัครสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Pns-UB1uQ4AaQ4zBeieyANqUgqYw1eUflH84NFSDy3AGrQ/viewform

3. คลิกสมัครสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประเภท บุคคล ออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPfEQ9Ms8nbEwU7mPUXx97NaunbmTz4sAV4UdKiGZRtPFiTg/viewform

4. คลิกสมัครสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประเภท ทีม ออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1rLYzAJkILgFBbAX8Qx5Da6InJopCKwPEYiCpgFse2X5-VQ/viewform

188 Views
Print Friendly, PDF & Email

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved