7 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ร่วมแสดงความยินดีกับนายวรัทภพ สมันศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
7 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ร่วมแสดงความยินดีกับนายวรัทภพ  สมันศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved