5-7 พฤษภาคม 2565 นายศักดา ทองดี รองผู้อำนวยการ นางนวรินทร์ อินทะเกตุ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนชุมนุมนาฎยวนาลัยโรงเรียนสตึกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดธิดาลำน้ำมูล และการแสดงไลท์แอนด์ซาวด์เซาะตึกเมืองแห่งสายน้ำ ในงานเทศกาลกินปลาน้ำมูล ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ:
5-7 พฤษภาคม 2565 นายศักดา  ทองดี รองผู้อำนวยการ นางนวรินทร์  อินทะเกตุ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนชุมนุมนาฎยวนาลัยโรงเรียนสตึกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดธิดาลำน้ำมูล และการแสดงไลท์แอนด์ซาวด์เซาะตึกเมืองแห่งสายน้ำ ในงานเทศกาลกินปลาน้ำมูล ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved