5 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมขบวนเทิดพระเกียรติ ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ลำน้ำมูล อำเภอสตึก
โพสต์เมื่อ:
5 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรมขบวนเทิดพระเกียรติ ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ลำน้ำมูล อำเภอสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved