29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved