28 มีนาคม 2565 โรงเรียนสตึกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนและสรุปงาน ปีการศึกษา 2564 สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล”โดยมีนางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
28 มีนาคม 2565 โรงเรียนสตึกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนและสรุปงาน ปีการศึกษา 2564 สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล”โดยมีนางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved