27 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมต้อนรับคุณครูผู้ช่วยคนใหม่ทั้ง 2 ท่าน คือ นายภาคภูมิ พัชนี ครูผู้ช่วยสังกัดกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ นางสาวนันทภรณ์ กรึกกระโทก ครูผู้ช่วยสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
27 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมต้อนรับคุณครูผู้ช่วยคนใหม่ทั้ง 2 ท่าน คือ นายภาคภูมิ  พัชนี ครูผู้ช่วยสังกัดกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ นางสาวนันทภรณ์  กรึกกระโทก ครูผู้ช่วยสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved