24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการสัปดาห์ห้องสมุด บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น การแสดงเปิดงานชุด คำมั่นสัญญา การอ่านทำนองเสนาะผลงงานการประพันธ์ของสุนทรภู่ การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี เป็นต้น และชมนิทรรศการมากมาย เช่น นิทรรศการขนมไทยในวรรณคดี การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการสัปดาห์ห้องสมุด บูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น การแสดงเปิดงานชุด คำมั่นสัญญา การอ่านทำนองเสนาะผลงงานการประพันธ์ของสุนทรภู่ การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี เป็นต้น และชมนิทรรศการมากมาย เช่น นิทรรศการขนมไทยในวรรณคดี การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก

คลิกดูภาพเพิ่มเติม ->https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1E0sufuKboAfV9Qbu-iVwnnrBYcTpq_mi

ภาพกิจกรรมพิธีบวงสรวงวันสุนทรภู่ -> https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1KsfSJgKLiKC3MiNh3Y74QVd6olqMldz8

63 Views
Print Friendly, PDF & Email

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved