24 มกราคม 2564 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนสตึกที่ได้รับทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 29 ราย
โพสต์เมื่อ:
24 มกราคม 2564 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนสตึกที่ได้รับทุนเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 29 ราย

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved