24 มกราคม 2564 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูโรงเรียนสตึกที่ได้คัดเลือกเป็น ครู ที่มีผลการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 18 ท่าน
โพสต์เมื่อ:
24 มกราคม 2564 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูโรงเรียนสตึกที่ได้คัดเลือกเป็น ครู ที่มีผลการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 18 ท่าน

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved