24 มกราคม 2564 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูโรงเรียนสตึกที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2565 จำนวน 7 ท่าน
โพสต์เมื่อ:
24 มกราคม 2564 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูโรงเรียนสตึกที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2565 จำนวน 7 ท่าน

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved