23 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบาทราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก
โพสต์เมื่อ:
23 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบาทราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved