23 กันยายน 2565 โรงเรียนสตึกจัดงานวันอำลานักเรียนและการแสดงมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 คือ คุณครูสายสุนีย์ กลั่นเขตต์การ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
23 กันยายน 2565 โรงเรียนสตึกจัดงานวันอำลานักเรียนและการแสดงมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 คือ คุณครูสายสุนีย์  กลั่นเขตต์การ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved