22 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึกยินดีต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การพัฒนาและส่งเสริมการรจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
22 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตึกยินดีต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การพัฒนาและส่งเสริมการรจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved