21 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตึกร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณครูนันทภรณ์ กรึกกระโทก และคุณครูภาคภูมิ พัชนี ในการรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
21 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตึกร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณครูนันทภรณ์ กรึกกระโทก และคุณครูภาคภูมิ พัชนี ในการรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved