20 มิถุนายน 2565 กิ่งกาชาดอำเภอสตึก โดยนายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายกกิ่งกาชาดอำเภอสตึก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสตึก ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเพื่อช่วยเหลือในการชำระค่าเทอม (เรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์) โรงเรียนสตึก จำนวน 7 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
20 มิถุนายน 2565 กิ่งกาชาดอำเภอสตึก โดยนายกันวลินทร์  เมืองแก้ว นายกกิ่งกาชาดอำเภอสตึก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสตึก ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเพื่อช่วยเหลือในการชำระค่าเทอม (เรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์) โรงเรียนสตึก จำนวน 7 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved