2 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตึกร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณครูสิรภพ เรืองโรจน์ และคุณครูสุวิทย์ สมันรัมย์ ในการรับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
2 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตึกร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณครูสิรภพ เรืองโรจน์ และคุณครูสุวิทย์  สมันรัมย์ ในการรับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved