19 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตึกร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณครูณัฏฐามณี สีหาเสน วิชาเอกภาษาอังกฤษ และนายอภิสิทธิ์ บุญเจียม วิชาเอกดนตรีไทย เข้ารับการประเมินครูผู้ช่วย ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
19 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสตึกร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณครูณัฏฐามณี สีหาเสน วิชาเอกภาษาอังกฤษ และนายอภิสิทธิ์  บุญเจียม วิชาเอกดนตรีไทย เข้ารับการประเมินครูผู้ช่วย ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved