17 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นายวีระศักดิ์ พินิจ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
17 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก นายวีระศักดิ์  พินิจ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved