15 มิถุนายน 2565 พิธีเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก การจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14- 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
15 มิถุนายน 2565 พิธีเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์  จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก การจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14- 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved