11 พฤษภาคม 2565 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
11 พฤษภาคม 2565 นายวีระศักดิ์  พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved