10 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตึกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Virtual School Online เวลา 8.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
10 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตึกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Virtual School Online เวลา 8.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved