โรงเรียนสตึก ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิชนัน ง้าวไข่น้ำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 16-18 ปี จากการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ"72 พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข"เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครูฝึกซ้อม นายกฤตพงศ์ กฤตเวทิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสต์เมื่อ:
โรงเรียนสตึก ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิชนัน ง้าวไข่น้ำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 16-18 ปี จากการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ”72 พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครูฝึกซ้อม นายกฤตพงศ์ กฤตเวทิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved