โรงเรียนสตึกแสดงความยินดีกับนางปฎิญญา จันทร์สระบัว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ:
โรงเรียนสตึกแสดงความยินดีกับนางปฎิญญา จันทร์สระบัว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved