โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โรงเรียนสตึก ได้จัดทำโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ(เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา)ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1,6/1 หน้าห้อง 731 โรงเรียนสตึก ในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป เวลา 8:00 น .ถึง 17:00 น.
โพสต์เมื่อ:
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โรงเรียนสตึก ได้จัดทำโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ(เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา)ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1,6/1 หน้าห้อง 731 โรงเรียนสตึก ในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป เวลา 8:00 น .ถึง 17:00 น.

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved