โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนสตึกได้จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (สอนเสริม) ให้กับนักเรียนในโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 2/1, 3/1 ,4/1 ในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:30 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
โพสต์เมื่อ:
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนสตึกได้จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (สอนเสริม) ให้กับนักเรียนในโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 2/1, 3/1 ,4/1 ในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:30 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved