เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved