วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีรศักดิ์พินิจผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกนำเสนอ การติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเอสซีคิวเอปีการศึกษา 2565 ณหอประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีรศักดิ์พินิจผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกนำเสนอ การติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเอสซีคิวเอปีการศึกษา 2565 ณหอประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved