อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
โพสต์เมื่อ:
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2562 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มงานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาทักษะความคิด และเขียนโปรแกรม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดูภาพเพิ่มเติม>

267 Views
Print Friendly, PDF & Email

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved