หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 (จังหวัดบุรีรัมย์) ดำเนินการฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต ให้กับ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564
โพสต์เมื่อ:
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 (จังหวัดบุรีรัมย์) ดำเนินการฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต ให้กับ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved