วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านคล่องเขียนคล่อง ได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยการอ่านคล่องเขียนคล่อง ได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved