วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนสตึก จัดการสอนเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-Net) ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนสตึก จัดการสอนเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-Net)  ณ  หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved