วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสตึกยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามงานพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสตึกยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามงานพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved