วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved