วันที่ 7 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสตึกยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสตึกยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved