วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลสตึก จัดกิจกรรมโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตึกเข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลสตึก จัดกิจกรรมโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตึกเข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved