วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครูโรงเรียนสตึกเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระครูสิริธรรมเมธี เจ้าคณะอำเภอสตึก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดประชาบูรณะ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครูโรงเรียนสตึกเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระครูสิริธรรมเมธี เจ้าคณะอำเภอสตึก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดประชาบูรณะ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved