วันที่ 26 กันยายน 2565 โรงเรียนสตึกมอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 26 กันยายน 2565 โรงเรียนสตึกมอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved