วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กสศ. กลุ่มเก่า (รอบ1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักเรียนจำนวน 6 ราย ทุนละ 1,500 บาทณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กสศ. กลุ่มเก่า (รอบ1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักเรียนจำนวน 6 ราย ทุนละ 1,500 บาทณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved