วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึก จัดงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) และการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายโกศล เสนาปักธงไชย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตึก จัดงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) บูรณาการร่วมกับกิจกรรมการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) และการนำความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายโกศล เสนาปักธงไชย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ  โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved