วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสตึก จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา กีฬาพื้นบ้าน และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสตึก จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา กีฬาพื้นบ้าน และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved