วันที่ 22 มกราคม 2567 โรงเรียนสตึก นำโดยนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก กล่าวเปิดการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตึก
โพสต์เมื่อ:
วันที่ 22 มกราคม 2567 โรงเรียนสตึก นำโดยนายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก กล่าวเปิดการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตึก

เรื่องอื่นๆ

copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved